full screen background image
NL | FR | EN | ES

  Striptorens


werking striptorenStriptorens of plaatbeluchters worden onder andere toegepast voor de sanering van grondwater, ze verwijderen namelijk de vluchtige verontreinigingen (VOCl’s) uit de vloeistoffase. Hierbij is er dus overdracht van de polluent van waterfase naar luchtfase.

De meest voorkomende problemen bij striptorens of plaatbeluchters, ingezet bij een grondwatersanering, zijn kalk- en ijzerafzettingen. 

Om deze problemen te voorkomen, kan er continu een antiscalant gedoseerd worden op het voedingswater. Zo’n antiscalant is een perfect alternatief voor de nog vaak ingezette voor mens en milieu gevaarlijke zuurdosering bij grondwatersaneringen.

Een overzicht van de technische documentatie en de safety data sheets vindt u hier .
© International Aquatreat Co. bvba   Industriezone B122 Nieuwlandlaan 40/42 Belgium-3200 Aarschot    Tel +3216562121