full screen background image
NL | FR | EN | ES

Laboratoria                                               

stereomicroscope
lab arc Labo Aquatreat Research Center

 • Controle van kwaliteitsparameters
 • Kwantificering van anionen en kationen (metalen)
 • Determinatie van afzettingen
 • Membraanautopsies
 • Ionenchromatografie
 • ...
lab apd
Labo Aquatreat Product Devolpement

 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Kwaliteitscontrole
 • Controle van kwaliteitsparameters
 • Kwantificering van anionen en kationen (metalen)
 • ...
microbio apd Microbiologisch Labo Aquatreat Product Devolpement

 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Apart laboratorium voor micriobiologisch onderzoek
 • Onderzoek naar biologische groei en biofilm
 • Probiotic opvolging en evaluatie
 • ...
© International Aquatreat Co. bvba   Industriezone B122 Nieuwlandlaan 40/42 Belgium-3200 Aarschot    Tel +3216562121