full screen background image
NL | FR | EN | ES

 Koelwaterbehandeling


cooling towerIn de industrie wordt veel gebruik gemaakt van water als koelmiddel.
In elke koeltoepassing dient de condensor, warmtewisselaar en koeltorenpakking optimaal te blijven functioneren om hun maximaal rendement te behouden. Dit kan alleen bereikt worden door een optimale waterbehandeling zodat enerzijds corrosie wordt onderdrukt en anderzijds afzettingen van minerale en organische oorsprong geen kans krijgen schade toe te brengen. Een slecht behandelde koeltoren is ook een mogelijke bron voor de Legionella-bacterie.

AQUATREAT biedt hoogtechnologische, milieuvriendelijke producten aan voor een optimale behandeling van open recirculerende koelsystemen, gesloten koelsystemen en doorloopsystemen zodat bovenvermelde problemen vermeden worden.


AQUATREAT 202

product AQUATREAT 650

- Uitstekende kalkdispersie

- Corrosie-inhibitie

- Sterke bio-dispergering

- Voorkomt en verwijdert (an)organische afzettingen, Reinigende werking

- Geen zuurdosering noodzakelijk

- Actief tegen biologische vervuiling, synergie met biociden.


Veiligheidsfiche  Technische fiche
Behandeling gesloten koelsystemen


AQUATREAT 128

AQUATREAT 128 is een sterk geconcentreerd vloeibaar product dat in zacht en in hard drinkwater kan toegepast worden om corrosie en kalkafzettingen tegen te gaan

Toepassing: Direct gebruik in drinkwater, voedingsgeschikt

Veiligheidsfiche  Technische fiche

AQUATREAT 130

AQUATREAT 130 is een sterk geconcentreerde vloeibare, corrosie-inhibitor voor bescherming van alle metalen in gesloten recirculerende watersystemen.AQUATREAT 130 is gebaseerd op nitriet-boraat-silicaat. Het bevat tevens organische

koper-corrosie-inhibitoren en sterke organische dispergeermiddelen. AQUATREAT 130 bevat geen zware metalen noch fosfaten.  

Toepassing: heetwater-, koudwater-, ijswater-, glycolwater- en zoutwatersystemen.  

Veiligheidsfiche  Technische fiche

AQUATREAT 136

AQUATREAT 136 is een sterk geconcentreerde vloeibare, corrosie-inhibitor voor bescherming van alle metalen in gesloten recirculerende watersystemen.AQUATREAT 136 is gebaseerd op molybdaat/ fosfaat. Het bevat tevens organische kopercorrosie-inhibitoren en sterke organische dispergeermiddelen.

Toepassing: koudwater-, ijswater-, en glycolwater-systemen.  

Veiligheidsfiche  Technische fiche


© International Aquatreat Co. bvba  Industriezone B122 Nieuwlandlaan 40/42 Belgium-3200 Aarschot    Tel +3216562121