full screen background image
NL | FR | EN | ES

 Ketelwaterbehandeling


stoomketelsVeel warmtetoepassingen maken gebruik van water als warmtemedium. Deze systemen dienen meestal behandeld te worden om corrosie en afzettingen te vermijden om zo warmteverliezen, stilstanden, herstellingen en productieverliezen te minimaliseren.
Aquatreat biedt voor de behandeling van bovenstaande systemen hoogtechnologische milieuvriendelijke producten die kosten besparen door hun zeer efficiŽnte werking.

Hieronder vindt u meer informatie terug over onze belangrijkste producten voor de behandeling van ketelwater voor zowel lage-, midden- als hogedrukstoomketels. Andere producten voor ketelwaterbehandeling en de technische en de veiligheidsfiches staan hier.


AQUATREAT 650

product AQUATREAT 650

• AQUATREAT 650 is een oneshotproduct: via ťťn doseerpomp wordt zowel de voedingstank, het ketelwater als het stoom- en condensaatnet behandeld.

• Door de jarenlange intensieve research & development en door optimalisatie van de productieprocessen, zijn we erin geslaagd het meest geconcentreerde product op de markt te brengen dat voor deze totale behandeling zorgt.

• Alle aanwezige chemische componenten voldoen aan FDA ß173.310. (toegelaten chemische componenten indien de gevormde stoom rechtstreeks in contact komt met voeding).

• In de stoomfase zullen de voedingsgeschikte componenten ammonium(bi)carbonaat vormen. Beide chemische componenten worden als voedingsadditief ingezet (Europese verordening No 1333/2008)!

• Alle chemische componenten zijn REACH-geregistreerd voor alle relevante geÔdentificeerde gebruiken.

kalkafzetting ketel•AQUATREAT 650 herleidt alle problemen met zuurstof/ algemene corrosie of anorganische/ organische afzettingen, vorming van natte stoom en zuurcorrosie van het condensaatnet tot een minimum. Zelfs silicaat afzettingen kunnen worden verwijderd door (langdurig en veilig) gebruik van AQUATREAT 650. Dankzij een optimalisatie van de spuihoeveelheid krijgt u een zo laag  mogelijke energie-, water- en chemicaliŽn-factuur.

• Door AQUATREAT 650 te gebruiken voldoet uw installatie ook aan de volgende Europese normen voor:
o    Vuurpijpketels: EN_12953-10: 2003
o    Waterpijpketels: EN_12952-12: 2003


Veiligheidsfiche  Technische fiche


AQUATREAT 690

AQUATREAT 690 is een vloeibaar product, voor de behandeling van ketelwater dat corrosie en afzettingen in de ketel voorkomt.  AQUATREAT 690 beschermt ook de stoom- en condensaatleidingen tegen corrosie en het product zal bestaande afzettingen langzaam verwijderen.
AQUATREAT 690 is volledig fosfaatvrij.
Veiligheidsfiche  Technische fiche


AQUATREAT 695

AQUATREAT 695 is een vloeibaar product voor de behandeling van ketelwater om corrosie en afzettingen in de ketel te voorkomen.  AQUATREAT 695 is uiterst geschikt voor voedingswater met lage buffercapaciteitzoals omgekeerde osmose-, gedemineraliseerd water of voedingswater met een groot aandeel retourcondensaat.

Toepassing: Ketels gevoed met retourcondensaat, omgekeerde osmose of demiwater.
Veiligheidsfiche  Technische fiche© International Aquatreat Co. bvba  Industriezone B122 Nieuwlandlaan 40/42 Belgium-3200 Aarschot    Tel +3216562121