full screen background image
NL | FR | EN | ES

    AfvalwaterbehandelingCoagulanten en flocculanten
vloktesten flocculant coagulant

In de zuivering van industrieel en huishoudelijk afvalwater zijn agulatie en flocculatie belangrijke stappen. Deze zorgen voor een uitvlokking van colloÔdale deeltjes tot macroscopische vlokken, wat de bezinking van de zwevende stoffen bevordert.
De keuze van het juiste vlokmiddel is uiterst belangrijk voor een ideale uitvlokking en is sterk afhankelijk van het type afvalwater. De aard van de vervuiling bepaalt welk type lading (anionisch of kationisch) moet gebruikt worden, alsook welke combinatie van ladingsdichtheid en molecuulgewicht van het polymeer het beste resultaat geeft. Omwille van deze verschillende eigenschappen zijn er duizenden verschillende polymeren. Een uitgebreide vlokproef met de jartest is dan ook aangewezen. Met deze test wordt on site of op het labo het type flocculant en de ideale dosering bepaald.


Onze producten voor afvalwaterbehandeling vindt U onder de 900-reeks.


AQUATREAT 912 als oplossing voor drijfslibproblematiek

Bepaalde (voornamelijk draadvormende) Gram-positieve bacteriŽn, zoals Microthrix en Nocardia kunnen door hun hydrofobe celoppervlak het grensvlak water/lucht stabiliseren. Deze gestabiliseerde gasbellen, met daaromheen een laagje draadvormers en slib, stijgen naar het oppervlak en vormen zo een (min of meer dikke) drijflaag. Het aantal draadvormende micro-organismen is in de drijflaag dan ook vaak veel groter dan in het gesuspendeerde slib. Dit is het belangrijkste mechanisme van drijflaagvorming in communale (RWZI’s) ťn industriŽle waterzuiveringsinstallaties. Drijflaagvorming kan aanleiding geven tot verschillende problemen in de beluchtings- en nabezinktank. Sommige factoren blijken bevorderlijk te zijn voor de ontwikkeling van draadvormende bacteriŽn, met name laag tot zeer laag belaste systemen, variaties in de samenstelling van het afvalwater en de aanwezigheid van oliŽn en vetten.

bezinker met drijfslib

Een van de meest voorkomende Gram-positieve draadvormende bacteriŽn is Microthrix parvicella, die bijzonder moeilijk adequaat te bestrijden is. Met AQUATREAT 912 worden zeer goede resultaten bekomen bij drijfslibvorming in RWZI’s, te wijten aan draadvormende bacteriŽn (Microthrix, Nostocoida, Nocardia en andere Actinomyceten ...).

De hoge ladingsdichtheid (hoog kationisch geladen) creŽert een intensieve vlokvorming van het negatief geladen actief slib. Op die manier worden de kleine vlokken (meestal met open vlokstructuur en groot drijvend vermogen) omgevormd tot grotere en zwaardere vlokken, welke veel minder geneigd zijn te drijven op het wateroppervlak. Bovendien resulteert het gebruik van AQUATREAT 912 in vele gevallen tot een verlaging van de slib volume index (SVI). Voor een efficiŽnte werking van AQUATREAT 912 is een goede menging van het product met de te behandelen drijflaag of slib noodzakelijk.
bezinker zonder drijfslib

De dosering van AQUATREAT 912 kan afhankelijk van de toepassing of het probleem enerzijds als puur product gedoseerd worden aan 20-500 op inkomend afvalwaterdebiet te doseren in de beluchtings-/nabezinktank of anderzijds als 1/10 verdund product op de drijflaag gesproeid worden. AQUATREAT 912 is een ongevaarlijk product, bevat geen metalen, is niet milieu belastend en werkt snel en efficiŽnt zonder pH-correctie in tegenstelling tot klassieke alternatieven zoals PAX, polyaluminiumsulfaten of ijzerchloride-aluminiumsulfaat.


Voor een volledig overzicht van de technische documentatie en de safety data sheets van onze producten klik hier .

© International Aquatreat Co. bvba   Industriezone B122 Nieuwlandlaan 40/42 Belgium-3200 Aarschot    Tel +3216562121